Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 •   17/10/2023 02:16:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.000132.000.00.00.H36
Số quyết định:2059/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Phòng, chống tệ nạn xã hội

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 •   17/10/2023 02:16:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001942.000.00.00.H55
Số quyết định:4174/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Trẻ em

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 •   17/10/2023 02:15:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001944.000.00.00.H55
Số quyết định:4174/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Trẻ em

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 •   17/10/2023 02:13:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.004941
Số quyết định:847/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Trẻ em

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 •   17/10/2023 02:08:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật 102/2016/QH13

Nghị định 56/2017/NĐ-CP

Số ký hiệu 102/2016/QH13
Ngày ban hành 05-04-2016
Ngày có hiệu lực 01-06-2017
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật Trẻ em

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 •   17/10/2023 02:07:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.004944Số quyết định:847/QĐ-LĐTBXHTên thủ tục:Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ emCấp thực hiện:Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp XãLoại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiếtLĩnh vực:Trẻ em

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 •   17/10/2023 02:05:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật 102/2016/QH13

Nghị định 56/2017/NĐ-CP

Số ký hiệu 102/2016/QH13Ngày ban hành 05-04-2016Ngày có hiệu lực 01-06-2017Loại văn bản LuậtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Nguyễn Thị Kim NgânTrích yếu Luật Trẻ em

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trong năm

 •   17/10/2023 01:26:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.000489.000.00.00.H36
Số quyết định:2059/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 •   17/10/2023 01:26:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000355
Số quyết định:1593/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 •   17/10/2023 01:25:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000355
Số quyết định:1593/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội

Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

 •   17/10/2023 01:24:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000602.000.00.00.H06
Số quyết định:3263/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 •   17/10/2023 01:23:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000744.000.00.00.H56
Số quyết định:2253/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Cấp thực hiện:Cấp Bộ, Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 •   17/10/2023 01:22:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.000751.000.00.00.H36
Số quyết định:3043/QĐ-UBND
Tên thủ tục:Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Cấp thực hiện:Cấp Bộ, Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 •   17/10/2023 01:21:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.001653Số quyết định:596/QĐ-LĐTBXHTên thủ tục:Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tậtCấp thực hiện:Cấp XãLoại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiếtLĩnh vực:Bảo trợ xã hội

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 •   17/10/2023 01:19:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.001699
Số quyết định:596/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 •   17/10/2023 01:18:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:1.003337
Số quyết định:108/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:Người có công

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ. đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 •   17/10/2023 01:17:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Mã thủ tục:2.001382
Số quyết định:108/QĐ-LĐTBXH
Tên thủ tục:Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Cấp thực hiện:Cấp Xã
Loại thủ tục:TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực:Người có công

KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ

LIÊN KẾT
Dịch vụ công quốc gia
DỊCH VỤ CÔNG QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
VĂN BẢN PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Q OFFICE QUẢNG NAM
NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
DU LỊCH QUẾ SƠN

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập146
 • Hôm nay6,614
 • Tháng hiện tại35,444
 • Tổng lượt truy cập9,505,742
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây